پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پناهجویان به دنبال یافتن راهی برای ورود به اروپا

صدها پناهجوی اکثرا سوری از سد ماموران پلیس مقدونیه عبور کردند. نارنجکهای صوتی هم جلوی آنها را نگرفت. چند روزیست که پلیس مقدونیه تلاش میکند از ورود هزاران پناهجو از مرز یونان جلوگیری کند. آنها به دنبال یافتن راهی برای رفتن به کشورهای ثروتمند شمال و غرب اروپا هستند.

فریبا صحرایی گزارش می دهد