پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تلاش هند برای پیشی گرفتن از چین در رشد اقتصادی

هند به سرعت در تلاش است تا عنوان موتور رشد اقتصادی جهان را از چین بگیرد. اقتصاد اژدهای آسیا فروکش کرده اما رشد اقتصادی هند از دیگر اقتصادهای بزرگ پیشی گرفته. کشوری که به گفته سازمان ملل تا ۷ سال دیگر پرجمعیت ترین کشور خواهد شد. در گزارش کمال احمد از دهلی نور فلاش دوربین دیده می شود.