پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

معبد بِل در شهر تاریخی پالمیرا 'با خاک یکسان شده است'

سازمان ملل متحد تصاویر ماهواره‌ای تازه‌ای منتشر کرده که نشان می‌دهند معبد بِل در شهر تاریخی پالمیرا با خاک یکسان شده است. این تصاویر یک روز پس از آن منتشر می‌شود که رئیس سازمان میراث تاریخی سوریه گفته بود که این معبد هنوز پابرجاست. فرداد فرحزاد گزارش می‌دهد.