از استالین تا اوباما؛ رهبران جهان در طول سلطنت ملکه بریتانیا

امروز چهارشنبه نهم سپتامبر، الیزابت دوم، ملکه بریتانیا از نظر طول دوره زمامداری از ملکه ویکتوریا پیشی گرفت و طولانی ترین دوره سلطنت را در بریتانیا از آن خود کرد. ملکه ویکتوریا ۶۳ سال و هفت ماه و دو روز سلطنت کرد. در سال ۱۹۵۲ وقتی که الیزابت به سلطنت رسید، استالین رهبر شوروی سابق بود و ترومن رئیس جمهوری آمریکا.

ملکه بریتانیا شاهد روی کار آمدن و رفتن بسیاری از رهبران جهان بوده است. البته پادشاه تایلند که پیش از ملکه بریتانیا به سلطنت رسید، هنوز هم در مقام خود باقی است.

  • ملکه ویکتوریا مادربزرگِ پدربزرگ ملکه الیزابت دوم، ملکه کنونی بریتانیاست.
  • ویکتوریا در سن ۱۸ سالگی به سلطنت رسید، در حالی که الیزابت دوم در سن ۲۵ سالگی ملکه شد.
  • ملکه کنونی بریتانیا برای مراسم سالانه بازگشایی پارلمان همان کالسکه ای را سوار می شود که ویکتوریا سوار می شد.
  • هر دو ملکه در حالی که سوار بر کالسکه بودند، به سمتشان تیراندازی شده است.
  • ویکتوریا بر یک امپراتوری با جمعیتی معادل ۴۰۰ میلیون نفر سلطنت می کرد و ملکه کنونی بر ۱۳۸ میلیون نفر.