پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اختلاف نظر درباره شیوه پذیرش و تعداد پناهجویان

کشورهای جنوبی و مرزی اتحادیه اروپا و حالا آلمان، از بقیه خواسته اند که پایشان را کنار نکشند. صدر اعظم اتریش هم خواستار برقراری قوانین با برطرف شدن وضعیت اضطراری کنونی شده. اروپا حالابا بزرگترین بحران مهاجرت پس از جنگ جهانی دوم روبه رو ست. وضعیت کنونی باعث شده تا بین ۲۸ کشور اتحادیه اروپا اختلاف نظر ایجاد شود. قوانینی که تا کنون بر شیوه پذیرش پناهجویان حکمفرما بوده، گویا جوابگوی این حجم از پناهجویان نیست.

مهدی بیگی گزارش می دهد.