پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اثر جنگ داخلی سوریه بر بحران پناهجویان در اروپا

بیش از چهار سال از شروع جنگ داخلی در سوریه گذشته و هیچ نشانه ای از پایان این جنگ مشاهده نمی شود. سازمان ملل و شورای امنیت آن سازمان از پایان دادن به این جنگ و بحران برخاسته از آن ناتوان بنظر می رسند. حالا این سوال مطرح است که اثر تحولات بحران جاری آوارگان در اروپا که اکثرشان آوارگان جنگ داخلی سوریه اند بر آینده آن کشور چیست؟ محمد امینی نگاهی کرده به کلاف سر در گم این جنگ و آثارش.