پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آنکارا می‌گوید پ‌ک‌ک را در هم می‌کوبد

در ترکیه دست کم ۱۴ پلیس در انفجار بمب کنار جاده‌ای کشته شده‌اند. احتمال می‌رود نیروهای پ‌ک‌ک پشت حمله‌ای باشند که در استان اغدیر، نزدیکی مرز ترکیه با جمهوری آذربایجان رخ داد. پریروز هم ۱۶ سرباز ارتش ترکیه در انفجار مین کشته شدند. نخست وزیر ترکیه گفت تا نابودی کامل پ‌ک‌ک به جنگ با این گروه ادامه خواهند داد. ژیار گل گزارش می‌دهد.