پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حمله به دفاتر حزب طرفدار کردها در گوشه و کنار ترکیه

صدها دفتر حزب دموکراتیک خلق‌ها، که طرفدار کردهاست، در شهرهای مختلف ترکیه به آتش کشیده شد. به دنبال کشته شدن بیش از ۳۰ سرباز ارتش ترکیه در درگیری با پ‌ک‌ک، معترضان خشمگین ترک همچنین به شهروندان کرد و مغازه ها و اتوبوس‌های آنان حمله کردند. صلاح الدین دمیرتاش، رهبر حزب دموکراتیک خلق‌ها، دولت و دستگاه های اطلاعاتی ترکیه را عامل این حملات خوانده.

ژیار گل گزارش می دهد.