پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ادامه خشونت‌ها در ترکیه و 'وضعیت بحرانی' شهر کردنشین جزیره

وضعیت در شهر کردنشین جزیره در استان شیرناخ ترکیه بحرانی گزارش می‌شود. درگیری بین پ‌ک‌ک و نیروهای امنیتی در داخل شهر ادامه دارد. چندین نماینده حزب دمکراتیک خلق‌ها، ه د پ، تلاش می‌کنند خود را به این شهر برسانند. رئیس جمهوری ترکیه حملات معترضان به دفاتر ه د پ را محکوم کرد. ژیار گل گزارش می‌دهد.