پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جرمی کوربین، سیاستمدار ضد جنگ، رهبر حزب کارگر بریتانیا شد

حزب کارگر بریتانیا بیشتر به چپ چرخید. اعضا و طرفداران این حزب، جرمی کوربین را به عنوان رهبر تازه‌شان برگزیدند. آنهم درحالیکه رهبران پیشین حزب کارگر هشدار دادند که انتخاب او برای همیشه این حزب را در اپوزیسیون قرار خواهد داد، چون معتقدند مردم بریتانیا او را به عنوان نخست وزیر انتخاب نخواهند کرد. اما مواضع چپگرایانه آقای کوربین باعث شد تا موجی از اعضای جدید به این حزب بپبوندند و او را پیشتاز رقابت‌های رهبری حزب کنند. کسری ناجی گزارش می‌دهد.