پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

۲۰۰ هزار پناهجو در هشت ماه گذشته از سواحل ترکیه راهی یونان شده اند

در هشت ماه گذشته بیش از ۲۰۰ هزار پناهجو سوار بر قایق‌های بزرگ و کوچک از سواحل ترکیه راهی جزایر یونانی در دریای اژه شده اند. آنها می‌خواهند از یونان، از راه خشکی خود را به غرب اروپا برسانند. بیشتر این پناهجویان سوری هستند و افغان‌ها از لحاظ تعداد در رتبه دوم قرار دارند. البته پناهجویانی از ایران، پاکستان و حتی کشورهای آفریقایی هم در بین این افراد دیده می شوند. خشایار جنیدی از بودروم در جنوب غرب ترکیه گزارش می دهد.