پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افغان های ساکن ایران هم راهی اروپا شده اند

همزمان با بحران پناهجویان اروپا، عده زیادی از پناهندگان افغان در ایران هم راهی اروپا شده اند. بسیاری از آنها یک عمر در ایران زندگی کرده و خیلی ها هم آنجا متولد شده اند. اما مشکلات زندگی در ایران و محرومیت از حقوق شهروندی آنها را به تنگ آورده. بر اساس آخرین آمار سازمان ملل، حدود یک میلیون پناهنده ثبت نام شده درایران به سر می برند. فریبا صحرایی در سفر به شهر آتن یونان، پای صحبت بعضی از این پناهجویان نشسته.