بحران پناهجویان؛ مرکل خواهان نشست اضطراری سران اروپا شد

حق نشر عکس EPA

آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان خواهان برگزاری اجلاس اضطراری سران اتحادیه اروپا در هفته آینده برای بررسی بحران پناهجویان شده است.

خانم مرکل گفته است که این مشکل تنها با همکاری تمام اعضای اتحادیه اروپا قابل حل خواهد بود.

ورنر هیمن، صدر اعظم اتریش هم از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواست که چشم خود را به روی مشکل نبندند.

زیگمار گبریل، معاون صدر اعظم آلمان پیشتر گفته بود که اروپا با خودداری از تصویب طرح سهمیه بندی پذیرش پناهجویان به حیثیت خود آسیب زده است.

وزیران چند کشور اروپای مرکزی روز دوشنبه مانع از تصویب این طرح شدند که هدف آن اسکان دادن پناهجویان در سراسر کشورهای عضو اتحادیه اروپا بود.

حصار کشی

در این حال مجارستان گفته است که مرز خود با رومانی را حصار کشی خواهد کرد.

مجارستان و رومانی هر دو عضو اتحادیه اروپا هستند.

پیتر شیجارتو، وزیر امور خارجه مجارستان گفته است که این کشور حصار مرزی خود با صربستان که اخیرا تکمیل شده را تا "مسافت معقولی" امتداد می دهد تا جلوی عبور غیرقانونی مهاجران از مرز را بگیرد.

مجارستان پیش تر در مناطق جنوبی خود در مرز صربستان اعلام وضعیت اضطراری کرده بود.

بیش از ۲۰۰ پناهجو در مرز صربستان و مجارستان اعتصاب آب و غذا کرده اند و می گویند تا اجازه عبور به آنها داده نشود، چیزی نخواهند خورد و نخواهند نوشید.