پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعلام وضعیت اضطراری در مرز مجارستان با صربستان

با بسته شدن مرزهای مجارستان بحران پناهجویان اروپا وارد مرحله جدیدی شده. مقام‌های این کشور در مرزهای خود با صربستان وضعیت اضطراری اعلام کرده‌اند. در آستانه اجرایی شدن مقررات تازه در مرز مجارستان فریبا صحرایی سری زده بود به مرز این کشور و صربستان. او از مشکلات تازه بر سر راه پناهجویان برای رسیدن به اتریش و آلمان می‌گوید.