دادستانی ترکیه درباره غول رسانه ای این کشور تحقیق می کند

حق نشر عکس Getty

دادستانی ترکیه سرگرم تحقیق درباره گروه بزرگ رسانه ای دوغان به ظن "تبلیغات تروریستی" است.

این تحقیقات بیشتر در باره انتشار بدون سانسور تصاویر اجساد سربازهای ترکیه و مصاحبه با یکی ازشبه نظامیان پ ک ک (حزب کارگران کردستان ) صورت می گیرد.

گروه دوغان بیشتر رسانه های سکولار ترکیه را در اختیار دارد که غالبا خبر و گزارش های انتقادی از دولت منتشر می کنند.

شبکه سی ان ان ترک و روزنامه حریت زیرمجموعه گروه دوغان است.

دفاتر این روزنامه هفته گذشته هم مورد حمله هواداران دولت ترکیه قرار گرفته بود.