پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نامزدهای حزب جمهوری خواه آمریکا در دومین مناظره تلویزیونی‌شان گفتند از توافق هسته ای با ایران حمایت نمی کنند

داوطلبان کسب نامزدی حزب جمهوریخواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا چهارشنبه شب به مصاف هم رفتند و همگی در یک موضوع توافق نظر داشتند: مخالفت با توافق هسته ای ایران. این مناظره متشکل از ۱۱ نفری بود که در نظرسنجیها پیشتاز هستند و دانلد ترامپ، میلیاردر جنجالی که بالاتر از بقیه ایستاده، آماج حملات رقبایش قرار گرفت.

مهرنوش پورضیایی از واشنگتن گزارش می دهد.