پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آیا سازمان ملل می‌تواند حق وتوی اعضای دائم شورای امنیت را تغییر دهد؟

ایالات متحده از روسیه به دلیل استفاده مداوم از حق وتو اش در سازمان ملل به شدت انتقاد کرده است. آمریکا می‌گوید روسیه با این کار مشروعیت سازمان ملل را به مخاطره خواهد انداخت. نماینده آمریکا در سازمان ملل می‌گوید ادامه این روند می‌تواند آمریکا و متحدانش را به این کار وادارد که سازمان ملل را دور بزنند.

.سوزان پاور با اشاره به بحران سوریه و اکراین گفته است بن‌بست در حل آنها باعث شده آمریکا و بقیه کشورها، به نهادهای دیگر برای حل این مسائل رجوع کنند

سعیده هاشمی، مجری چشم‌انداز بامدادی، گفتگویی انجام داده در این زمینه با منصور فرهنگ استاد علوم سیاسی دانشگاه بنینگتون از نیویورک.

این گفتگو در بامداد پنجشنبه ٢ مهر ۱۳۹۴ (٢٤ سپتامبر ۲۰۱۵) در برنامه چشم‌انداز بامدادی رادیوی فارسی بی‌بی‌سی پخش شده است.

برای شنیدن مطالب دیگر رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو یا به ساوند کلاود بی‌بی‌سی فارسی مراجعه کنید.