پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فرانسه به مواضع داعش در سوریه حمله هوایی کرد

دفتر رئیس جمهوری فرانسه از اولین حمله هوایی این کشور به مواضع گروه موسوم به دولت اسلامی در سوریه خبر داده . فرانسه می‌گوید هواپیماهای این کشور اهداف داعش را که طی بیش از دو هفته گذشته از سوی این کشور شناسایی شده بود، هدف حمله هوایی قرار دادند. حالا فرانسه به آمریکا و تعدادی از کشورهای عربی پیوسته که حدود یکسال است جنگنده هایشان مواضع داعش در سوریه را هدف قرار می‌دهند.

مهدی بیگی گزارش می‌دهد.