پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ممنوعیت انتقال اطلاعات مشتریان شرکت‌های اروپایی به آمریکا

امروز یک دادگاه عالی اتحادیه حکم داد که شرکت‌های مستقر در اروپا دیگر نباید اطلاعات مربوط به مشتریان اینترنتی خود را به آمریکا منتقل کنند چرا که در آنجا امکان محفوظ ماندن این اطلاعات از دست سازمان‌های جاسوسی وجود ندارد. تا پیش از این آمریکا و اتحادیه اروپا برای ارسال اطلاعات اروپا به آمریکا تفاهم داشتند. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.