پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

روشی نو برای دفاع از یک خاندان سلطنتی در آفریقا

در جنوب آفریقا کشور بسیار کوچکی است به نام سوازی‌لند. از معدود کشورهای جهان که هنوز با نظام سلطنت مطلقه اداره می‌شود. شاهدخت این کشور که تحصیلکرده غرب است، برای دفاع از نظام سلطنتی کشورش، شیوه ای نو و کم سابقه را انتخاب کرده است. اروند پویا گزارش می‌دهد.