پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پلیس روسیه خرس راه گم کرده را کشت

در شرق روسیه، ماموران پلیس توله خرسی که راهش را گم کرده و وارد یک فروشگاه شده بود را کشتند. دوربینهای مدار بسته تصاویری از حضور این توله خرس ضبط کردند که به فروشگاه داخل شده و بعد از آنجا به یک زمین بازی فرار کرد. این اتفاق در شهر خاباروفسک در مرز روسیه با چین رخ داد.

تیم آلمن گزارش می دهد.