پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رهبران اروپا به دنبال کلید حل بحران پناهجویان

رهبران اتحادیه اروپا برای حل بحران پناهجویان امروز در بروکسل جمع شدند. یکی از محورهای اصلی بدست آوردن توافق ترکیه برای جلوگیری از خروج مهاجران و پناهحویان از آن کشور است. مبدا اصلی اکثر آنها، ترکیه است که بیش از دو میلیون پناهجوی سوری را در خود جا داده. همزمان انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان از کشورهای اروپایی خواسته تا با اعزام نیروهای امنیتی، مرزهای خارجی اتحادیه اروپا را ببندند.

فریبا صحرایی گزارش می دهد.