بحران سوریه؛ 'هفتاد هزار نفر از اطراف شهر حلب گریخته‌اند'

اتحادیه سازمان‌های امداد پزشکی سوریه می‌گوید که در سه روز گذشته دست کم هفتاد هزار نفر خانه‌های خود را در اطراف شهر حلب در شمال سوریه ترک کرده‌اند.

دکتر زیدون زعبی، رئیس این اتحادیه به بی‌بی‌سی گفت که روستاها خالی شده و مردم بدون داشتن سرپناه و امکانات پزشکی سرگردان شده اند.

نیروهای دولتی سوریه و شبه نظامیان همپیمان آنها از سه روز پیش با حمایت هوایی روسیه عملیات گسترده ای را علیه شورشیان در حلب آغاز کرده اند.

گزارش ها حاکی است که این نیروها در مناطق جنوبی حلب پیشروی هایی داشته اند.

دکتر زعبی گفته است که در مناطقی که از آنها بازدید کرده، بمباران های سنگین جریان داشته و هواپیماهای نظامی مدام در آسمان دیده می شدند.