پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ستاره موسیقی پاپ و بانوی اول چین؛ پینگ لی‌یوان کیست؟

امروز روز آخر سفر رییس جمهوری چین و همسرش به بریتانیاست. پینگ لی‌یوان، بانوی اول چین در مقایسه با دیگر همسران سران چین نقش پررنگتری در سفرهای خارجی داشته است. در این سفر او از فرصت استفاده کرد و به مدارس و دانشگاه ها و حتی آکادمی سلطنتی موسیقی سر زد. خانم پینگ ۵۲ ساله در کشورش خواننده معروفی است. فرانک عمیدی نگاهی کرده است به فعالیتهای خانم پینگ و دلایل محبوبیتش.