پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پاتریشیا از مکزیک گذشت

در پی آرام گرفتن طوفان پاتریشیا حالا کار پاک سازی بخش هایی از مکزیک آغاز شده. این طوفان که یکی از قوی ترین طوفان های ثبت شده است، جمعه شب به غرب مکزیک رسید. سرعت باد به حدود ۳۲۰ کیلومتر در ساعت می رسید. گزارشی ببینید از جیمز کوک خبرنگار بی بی سی که به روستای امیلیانو زاپاتا رفته. اولین نقطه در مکزیک، که طوفان به آن رسید.