پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تلاش برای کاهش تنش با نصب دوربین های امنیتی در مسجد القصی

وزیر امور خارجه آمریکا می گوید اسرائیل و اردن با هدف برگرداندن آرامش، بر سر اقداماتی از جمله نصب دوربین های امنیتی در مسجد الاقصی توافق کرده اند. اردن متولی مسجد الاقصی است که حضور یهودیان در آن، موضوع جدیدترین دور ناآرامی ها در اسرائیل و اراضی اشغالی شده. فلسطینی ها معتقدند که اسرائیل می خواهد وضع موجود را که بر اساس آن، غیر مسلمانان، حق ورود به ساختمان مسجد را ندارند، تغییر دهد. ادعایی که اسرائیل رد می کند.

پریزاد نوبخت گزارش می دهد.