پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

عملیات کماندویی آمریکا در کردستان عراق

پنجشنبه گذشته تیمی از کماندوهای آمریکا و کردستان عراق در عملیاتی مشترک توانستند ۶۹ زندانی را از یک زندان داعش نجات دهند. مقامهای آمریکایی می گویند آنها اطلاعاتی در دست داشتند که نشان می‌داد قرار است این زندانیان دسته‌جمعی اعدام شوند. آمریکا می گوید دولت عراق از این عملیات مشترک کردها و آمریکاییها باخبر بوده است. ولی بعضی از مقامهای عراق و فرماندهان شبه‌نظامیان شیعه از این عملیات انتقاد کرده اند.

ژیار گل گزارش می دهد