پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

توافق رهبران اروپای مرکزی و بالکان: ساخت پناهگاه، افزایش امنیت مرزی

رهبران کشورهای اروپای مرکزی و بالکان توافق کردند که برای صد هزار مهاجر دیگر پناهگاه موقت بسازند. این از جمله تدابیری است که دیروز در نشست اضطراری آنها در بروکسل تصویب شد. همچنین قرار شده که صدها مامور پلیس برای کمک به کنترل مرزها به اسلوونی و یونان اعزام شوند. همچنین قرار شده که صدها مامور پلیس برای کمک به کنترل مرزها به اسلوونی و یونان اعزام شوند. سازمان ملل از تصمیم های تازه رهبران اتحادیه اروپا و کشورهای حوزه بالکان استقبال کرده است.

مهین شفائی گزارش می دهد