پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ده ها کشته در جنگ مستمر سوریه

در داخل سوریه جنگ به شدت ادامه دارد. خبرها حاکی از کشته شدن ده ها نفر در حومه دمشق در حملات نیروهای دولتی است.

فریبا صحرایی گزارش می دهد.