انتخابات پارلمانی در جمهوری آذربایجان بدون شرکت احزاب مخالف

حق نشر عکس AFP

حوزه‌های رای‌گیری در انتخابات پارلمانی در جمهوری آذربایجان باز شده است.

احزاب اصلی مخالف، شرکت در این انتخابات را تحریم کرده‌اند.

بر این اساس به نظر می‌رسد که حزب حاکم "آذربایجان نو" به رهبری الهام علیف، برنده این انتخابات خواهد بود.

احزاب مخالف و نهادهای حقوق‌بشری از روند برگزاری این انتخابات انتقاد کرده و آن را "متعصبانه"، خوانده‌اند. آنها دولت را متهم کرده‌اند که در سالهای اخیر بسیاری از مخالفین را زندانی کرده است.

سازمان امنیت و همکاری در اروپا (او اس سی ایی) که از نهادهای اصلی بین‌المللی ناظر بر انتخابات است، بر رای‌گیری امروز در جمهوری آذربایجان نظارتی ندارد. این برای اولین بار در طول بیش از بیست سال گذشته است که این نهاد بر انتخابات این کشور نظارتی نخواهد داشت.

این سازمان بین‌المللی محدودیتهای اعمال شده از سوی دولت را عامل اصلی این موضوع خوانده است.

یک خبرنگار بی‌بی‌سی می‌گوید که فضای موجود بر این انتخابات نشانگر وضعیت سیاسی سرکوبگرانه در این کشور نفت‌خیز ساحلی دریای خزر است.