ناوشکن آمریکایی بار دیگر به دریای جنوبی چین برمی گردد

حق نشر عکس Reuters
Image caption دولت چین هفته پیش به شدت به عبور یک ناو جنگی آمریکایی از نزدیکی جزایر مصنوعی خود اعتراض کرد

یک مقام امنیتی دولت آمریکا گفته است که این کشور قصد دارد یک ناوشکن را بار دیگر به دریای جنوبی چین اعزام کند تا آزادی کشتیرانی در منطقه را "بیش از پیش به نمایش بگذارد."

بن رودز دستیار مشاور امنیت ملی روز دوشنبه اظهار نظر می کرد و همزمان یک مقام دیگر آمریکایی که از او نام برده نشد به خبرگزاری رویترز گفت که گشت ها هر سه ماه حداقل دو بار انجام خواهد شد.

هفته گذشته ورود یک ناوشکن آمریکایی به ناحیه ای که چین مدعی مالکیت آن است باعث خشم پکن و صدور هشداری به آمریکا شد.

یواس‌اس لاسن مجهز به موشک های هدایت شونده وارد ناحیه ای در اطراف تپه های سوبی و میسچیف در مجمع الجزایر اسپرتلی شد.

آقای رودز گفت اطمینان از آزادی کشتیرانی در دریای جنوبی چین بخشی از منافع آمریکاست.

موسسه رسانه ای "دیفنس وان" که این کنفرانس را ترتیب داده بود به نقل از او نوشت: "انتظار نمایش های بیشتری در راستای این منافع را داشته باشید."

حق نشر عکس AP
Image caption تپه میسچیف که چین در دریای جنوبی ایجاد کرده و باعث اعتراضات شده

او افزود: "این بخشی از مسئولیت های ماست که نشان دهیم آنجا حضور خواهیم داشت اما همچنین راه حل های مسالمت آمیز را بپرورانیم."

مقام دیگر آمریکایی به رویترز گفت که بازدید ناوشکن های آمریکا از منطقه می تواند "هر سه ماه دو بار یا کمی بیشتر انجام شود."

این مقام گفت: "این میزان بازدید برای عادی کردن آن مناسب است اما آنقدر زیاد نیست که خاری در چشم باشد. این هدف ما برای اعمال حق خود براساس قوانین بین المللی را محقق می کند و دیدگاه ما را به چینی ها و سایرین یادآوری می کند."

فرماندهان ناوهای آمریکایی و چینی هفته گذشته در تماسی ویدئویی با هم صحبت کردند.

چین به آمریکا گفت که اگر آمریکا دست از "اقدامات تحریک آمیز" برندارد یک حادثه کوچک می تواند به مناقشه ای در دریای جنوبی چین منجر شود.

مطالب مرتبط