پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آینده مبهم برای کودکان بی سرزمین

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد می گوید در هر ۱۰ دقیقه یک کودک بی سرزمین به دنیا می آید، بدون اینکه تابعیت هیچ کشوری را داشته باشد. بحران سوریه، این مسئله را پیچیده تر کرده است. طبق گزارش سازمان ملل متحد مشکلاتی مثل محرومیت از خدمات درمانی و تحصیلات، آینده این کودکان را تهدید می کند.

علیرضا فولادی گزارش می دهد.