پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آلمان می گوید پناهجویانی را که از کشورهای امن آمده اند، برمی گرداند

آلمان تصمیم گرفته به پرونده آنهایی که شانس زیادی برای پناهندگی ندارند به سرعت رسیدگی کند. آنگلا مرکل، صدر اعظم می گوید سه تا پنچ اردوگاه ویژه برای این افراد اختصاص داده می شود و در کمتر از یک ماه به پرونده اشان رسیدگی می شود. انتظار می رود بیشتر آنهایی که به این اردوگاه ها منتقل می شوند، نهایتا از آلمان اخراج شوند.

فریبا صحرایی از آخرین تحولات بحران پناهجویان می گوید