پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بازیگران معروف تاتر لندن برای اجرای نمایشنامه 'هملت' به دوشنبه رفتند

در یکسال و نیم گذشته، تئاتر گلوب لندن نمایشنامه هملت را در ۱۴۰ کشور به روی صحنه برده است. همین هفته، هنرمندان این اثر معروف ویلیام شکسپیر را در دوشنبه، پایتخت تاجیکستان نمایش دادند. سهراب ضیا هم به تماشای آن رفت: