نخست وزیر هند شکست حزبش در انتخابات محلی بیهار را پذیرفت

حق نشر عکس AFP

نارندرا مودی، نخست وزیر هند، شکست حزبش را در یک انتخابات مهم ایالتی پذیرفته است.

حزب حاکم بهاراتیا جاناتا (بی‌جی‌پی) نتوانسته است در انتخابات محلی در ایالت بیهار پیروز شود و صحنه را به رقبای خود در این ایالت واگذار کرده است.

احزاب پیروز در انتخابات بیهار از حزبهایی هستند که با حزب اصلی مخالف کنگره در ارتباطتند.

انتخابات ایالتی در بیهار برای حزب حاکم آقای مودی که در انتخابات سراسری سال گذشته به پیروزی رسیده بود، جنبه نوعی محک عملکرد این حزب بویژه در زمینه اقتصادی محسوب می‌شد.

در همین رابطه به گفته سانجی موجمدار، خبرنگار بی‌بی‌سی در هند، نتیجه این انتخابات برای آقای مودی و حزبش یک شکست مهم محسوب می‌شود.

این در حالیست که یکی از سخنگویان حزب ملی‌گرای بی‌جی‌پی با چنین برداشهایی مخالفت کرده و گفته است که حزب در این ایالت در جریان روند مبارزات انتخاباتی، تلاش خوبی کرده بود.

آقای مودی امیدوار بود که با پیروزی در انتخابات مجلس ایالتی بیهار بتواند کرسیهای حزبش را در مجلس علیای هند (راجیا سبها) افزایش دهد. حزب بی‌جی‌پی در راجیا سیها دارای اکثریت نیست.

پارلمان هند از دو مجلس نمایندگان (لوک سبها) و مجلس علیا (راجیا سبها) تشکیل شده است. در انتخابات لوک سبها در سال گذشته میلادی حزب آقای مودی توانست با شکست حزب عمده مخالف کنگره و احزاب حامی آن، اکثریت کرسیها در این مجلس در اختیار گرفته و دولت تشکیل دهد.

ایالت بیهار در شمال غرب هند، با جمعتی ۱۰۰ میلیونی یکی از بزرگترین ایالتها و در عین حال یکی از فقیرترین آنها در هند است.