پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تنش میان اسرائیل و فلسطینیان؛ طرفین چه می‌گویند؟

نیروی هوائی اسرائیل امروز صبح، یکی از اردوگاههای آموزشی گردانهای عزالدین قسام وابسته به حماس را در جنوب باریکه غزه بمباران کرد. منابع فلسطینی می گویند کسی کشته نشده است. این در حالی است که موج خشونتهایی که به انتفاضه چاقو شهرت یافته همچنان بین فلسطینی ها و اسرائیل ادامه دارد و بیش از هفتاد فلسطینی و یازده اسراییلی در نتیجه آن کشته شده اند.

مهرداد فرهمند گزارش می دهد.