میزان مرگ و میر در زنان باردار 'تقریبا نصف' شده است

حق نشر عکس PA

سازمان ملل متحد با انتشار گزارشی اعلام کرد که طی ۲۵ سال گذشته میزان مرگ و میر در میان مادران باردار "کاھش چشمگیری" پیدا کرده و تقریبا نصف شده است.

بنابر این گزارش، ایران یکی از ۹ کشوری است که به هدف توسعه سازمان ملل در این مورد دست یافته است.

بر اساس این گزارش که در نشریه لانست منتشر شده است، شمار زنانی که در زمان بارداری و زایمان به دلیل پیچیدگی ھای بھداشتی و درمانی جان خود را از دست می دھند از ۵۲۳ ھزار نفر در سال ۱۹۹۰ به ۲۸۹ ھزار نفر در سال ۲۰۱۳ کاھش یافته است.

سازمان بھداشت جھانی میزان کاهش مرگ و میر در زنان باردار را "پیشرفت عظیمی" توصیف کرد اما هشدار داد که تنها ۹ کشور از سال ۱۹۹۰ تاکنون به هدف توسعه سازمان ملل در خصوص کاهش ۷۵% درصدی آمار مرگ و میر مرتبط با بارداری دست یافته‌اند که ایران نیز جزو آنهاست.

دکتر شهره بسکی، متخصص زنان در لندن در گفتگویی با بخش فارسی بی‌بی‌سی می‌گوید تعریف مرگ و میر مرتبط با بارداری که گزارش سازمان ملل متحد به آن اشاره دارد "کاهش مرگ و میر زنان در قبل از بارداری، زمان بارداری و همچنین ۶ هفته پس از بارداری است."

خانم بسکی گفت یکی از دلایل موفقیت ایران در زمینه کاهش مرگ و میر زنان باردار آن است که "موارد مرگ ناشی از بارداری ابتدا به مرکز استان یا به تهران ارجاع داده می‌شود تا عوامل و حوادثی که باعث چنین اتفاقی شده است به طور ریشه‌ای آنالیز شود. نه آنکه چه کسی مقصر بوده است. درست همان شیوه‌ای که ما در انگلستان به کار می بریم."

دکتر لیل سی مسئول هماهنگی بهداشت خانواده و پژوهش در سازمان بهداشت جهانی ضمن اشاره به کاهش ۴۵ درصدی در طول این ۲۵ سال هشدار داد که این کاهش در سطح کشورها نامتوازن است زیرا "۹۹% از مرگ و میرھای زمان بارداری در کشورهای در حال توسعه رخ می‌دهد".

به گفته او در صورتی که دسترسی به خدمات بهداشتی، تعداد ماماها و خدمه مجرب در رشته وضع حمل بیشتر نشود، ممکن است طی ۱۵ سال آینده در زمینه کاهش مرگ و میر مرتبط با بارداری یا "پیشرفت کمی حاصل شود یا کاملا از اهداف خود عقب بیفتیم".