پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

عملیات آزادسازی سنجار در شمال عراق از دست داعش

نیروهای کرد می گویند آماده آخرین یورش برای پس گرفتن شهر سنجار می شوند. این نیروها از سحرگاه امروز عملیات علیه نیروهای داعش در سنجار را آغاز کردند. شهری که داعش ۱۵ ماه پیش تصرف کرد و به یک فاجعه انسانی منجر شد. سنجار در کوهپایه ای به همین نام نزدیک مرز سوریه منطقه ای است استراتژیک که به داعش اجازه داده با نیروهایش در آنسوی مرز درارتباط بماند.

آیدین صالحی گزارش می دهد