پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چرا مقام های فرانسوی نتوانستند جلو حمله های مرگبار پاریس را بگیرند

گفت‌و گوی جمال الدین موسوی با ریچارد کمپ سرهنگ بازنشسته ارتش بریتانیا که فرمانده نظامیان بریتانیا در خاورمیانه بوده و عضو پیشین کمیته مشترک اطلاعاتی دولت بریتانیا.

سوال اینجاست که چطور مقام های فرانسوی نتوانستند جلو حمله را بگیرند در حالی که در آغاز همین سال حمله های مشابهی در پاریس رخ داد.