پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اوباما خواهان تغییر استراتژی مقابله با داعش شد

باراک اوباما هم در پایان نشست گروه بیست در آنتالیای ترکیه، خواستار تغییر استراتژی مقابل گروه موسوم به دولت اسلامی شد. آقای اوباما ضمن دفاع از استراتژی کشورش گفت، فرستادن نیروی زمینی برای مقابله با داعش، یک اشتباه است و تنها در صورتی موفق می شود که آمریکا برای همیشه در منطقه به عنوان نیروی اشغالگر بماند. با وجود این، او و سایر رهبران حاضر در نشست متعهد شدند که برای مقابله با تروریسم، هماهنگتر فعالیت کنند.

خشایار جنیدی گزارش می دهد.