پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اوج گرفتن نگرانی‌ها در مورد مسئله مهاجران در فرانسه

بیش از صد هزار پلیس فرانسه برای حفاظت از مردم و اماکن عمومی آماده باش هستند. در فرانسه و بلژیک پلیس برای یافتن مظنونان فراری به ده ها خانه هجوم برده است. دولت بلژیک هشدار داده که حملات بیشتری در راه است. جایی دولت، امروز برای اولین بار با استناد به یک قانون اتحادیه اروپا، از کشورهای این اتحادیه درخواست کمک نظامی در مقابله با داعش کرده است.

ژیار گل گزارش می دهد.