پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

افراط‌گرایی اسلامی؛ سکه‌ای با چند رو

از بروکسل تا محله‌های پاریس و لیون بسیاری از خود می‌پرسند آیا فقر و بیکاری و بی‌تفاوتی جامعه بزرگتر عوامل کافی هستند تا این جوانان به سمت ارتکاب اینگونه کشتارها سوق داده شوند. یا نفوذ عناصر افراطی و خشم از سیاست‌های غرب در کشورهای مسلمان از دلایل اصلی است. محمد امینی گزارش می‌دهد: