پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شصت دقیقه؛ سردبیر مهمان سکینه یعقوبی

هفته پیش رو برای اولین بار سکان بخشی از شصت دقیقه را به دست کسانی سپرده ایم که نه تنها در بی بی سی کار نمی کنند، که حتی خبرنگار هم نیستند. در بخش ویژه صد زن شصت دقیقه های این هفته، هر شب یک زن فارسی زبان سردبیر مهمان برنامه است. مهمان این برنامه سکینه یعقوبی است. زنی که مادر آموزش در افغانستان نام گرفته. در دهه ۹۰ میلادی وقتی طالبان دختران را از آموزش منع کرد او رسالت زندگیش را پیدا کرد. کارش را با آموزش در اردوگاههای پناهجویان در پاکستان آغاز کرد.