پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جایگاه زنان در مدیریت

اگر به آمار و ارقام در مورد نسبت حضور زنان و مردان در هرم بالای قدرت و مدیریت نگاه کنیم می توان دید که کفه ترازو به شکل قابل ملاحظه ای به نفع مردان می چربد. چه چیزی مانع از آن می شود که زن ها، کمتر، پست های بالا را تصاحب کنند؟ مشکل از کجاست و در کدام مناطق جهان این مشکل بیشتر دیده می شود؟ آیا زنان می توانند راهی پیدا کنند تا این محدودیت را کنار بزنند و همچون مردها و هم برابر آنها، بر مسندهای بالا تکیه بزنند؟

مهرزاد کهن روز گزارش می دهد.