پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پول درآوردن با راه رفتن

دو جوان کارآفرین یک واحد پولی دیجیتال جدید خلق کرده اند. برخلاف بیت کوین، پول دیجیتال موجود، که توسط کامپیوتر ها ساخته می شود، پول دیجیتالی جدید را حرکات انسان ها می سازد. این پول به جای این که "به دست" بیاد، "به پا" میاد !!! توضیحات بیشتر در گزارش مهرناز فرهمند.