پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

روز جهانی معلولان: پای صحبت یک فروشنده جواهر

در سری گزارشهای بی بی سی فارسی به مناسبت روز جهانی معلولان، آناهیتا شمس اینبار سراغ لورا گرین رفته، زن بیست و هشت ساله ای که سندروم داون دارد. او می گوید بخاطر بیماریش مردم فکر می کنند صحبت کردن و برنامه ریزی برای آینده بیهوده است. این گزارش برای ناشنوایان به زبان اشاره ترجمه شده است.