پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سیرکی که معلولان آن را اجرا می کنند

توانایی های افراد معلول متفاوت است و این تفاوت می تواند از نقاط قوت یک فرد باشد. در سری گزارشهای بی بی سی فارسی به مناسبت روز جهانی معلولین،آناهیتا شمس گزارشی دارد از یک سیرک که افراد معلول آن را اجرا می کنند. این گزارش برای ناشنوایان به زبان اشاره ترجمه شده است.