پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پیش نویس توافق برای مقابله با گرم شدن زمین نهایی شد

پیشنوسی توافق نهایی ۱۹۴ کشور جهان برای مقابله با گرم تر شدن زمین امروز در پایتخت های این کشورها به بحث و بررسی گذاشته خواهد شد. هر چند تصویب این پیشنویس گامی رو به جلو تلقی شده اما موارد اختلاف برانگیز در آن می تواند رسیدن به یک توافق همه جانبه را دشوار کند.

سیاوش اردلان گزارش می دهد.