پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

با بزرگترین بام خورشیدی جهان آشنا شوید

بعد از چند سال کمکهای دولتی، امروزه در ایتالیا، هزینه تولید انرژی خورشیدی می تواند با دیگر منابع انرژی رقابت کند. و در حالی که با پا گرفتن این صنعت، مشوقهای دولتی کم کم حذف می شوند، تولیدکنندگان انرژی خورشیدی باید برای سودآوری بیشتر راه های خلاقانه تری در پیش بگیرند. از سری گزارشهای این هفته درباره انرژیهای تجدید پذیر، امروز نیکلاس نیک‌سادات از بولونیا گزارش می دهد و از بزرگترین بام خورشیدی اروپا.