پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

قتل فرماندار سُنی عدن در عملیات داعش

فرماندار شهر عدن امروز در حمله ای در جنوب یمن، کشته شد. در این حمله خودرویی بمب گذارشده در نزدیکی کاروان حامل جعفر محمد سعد، منفجر شد. او و چند نفر از همرانشان کشته شدند. گروه داعش مسئولیت این حمله را برعهده گرفته. آن طور که فریبا صحرایی در گزارشش می گوید، بحران یمن زمینه ساز قدرت گرفتن بعضی گروه های تندرو از جمله داعش شده.